top of page

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Platform Info Exchange Ltd. działająca jako Worker Info Exchange (WIE) to organizacja non-profit, której celem jest pomaganie pracownikom w uzyskiwaniu dostępu do danych zebranych na ich temat w pracy i uzyskiwaniu ich wglądu. Niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą Ubera, czy kierowcą Deliveroo, WIE ma na celu odchylenie równowagi od dużych platform na korzyść ludzi, którzy każdego dnia zapewniają tym firmom tak duże sukcesy - pracowników. Pracując razem przy zbieraniu i łączeniu naszych danych jako pracowników, możemy zacząć domagać się lepszej oferty w pracy. W kontekście gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych w tych celach Administratorem danych jest WIE („my”, „nas”, „nasz”).

Cel polityki

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób WIE gromadzi i przetwarza dane osobowe podczas odwiedzania witryny internetowej WIE. W tym kontekście WIE jest administratorem danych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej pomocy w złożeniu wniosku o dostęp do tematu z platformą kierowcy, zostaną zebrane dalsze dane osobowe o Tobie, a szczegółowe powiadomienie o tym zostanie przekazane w tym czasie. Więcej informacji znajdziesz na [stronie rejestracji].

Nasze dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki lub bardziej ogólnego sposobu postępowania WIE z danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji:

[nazwa, adres, numer firmy i dane kontaktowe]

Dane, które zbieramy o Tobie

Gdy uzyskujesz dostęp do witryny internetowej WIE, gromadzone są pewne dane osobowe o tobie w celu zrozumienia, w jaki sposób osoby fizyczne korzystają z naszej witryny.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe

Wcześniejsze

Podczas poruszania się po witrynie dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem plików cookie (więcej informacji znajduje się w sekcji Pliki cookie poniżej), małych plików pobieranych na komputer użytkownika, które umożliwiają jego identyfikację podczas poruszania się lub powrotu do naszej witryny. W przeciwnym razie, jeśli zdecydujesz się podać swoje dane kontaktowe, gromadzimy je bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Dane gromadzone za pośrednictwem tej witryny służą do zapewnienia wglądu w sposób uzyskiwania dostępu do witryny i korzystania z niej. Te informacje pokazują liczbę unikalnych wizyt w witrynie i lokalizację poszczególnych adresów IP.

Udostępnianie danych

Aby osiągnąć swoje cele, WIE współpracuje ze starannie wybranymi partnerami, aby wykonywać określone zadania związane z przetwarzaniem danych w jej imieniu. Obejmuje to następujących usługodawców, którzy wykonują następujące zadania:

ProviderPurpose

AWS

Google Analytics

Ciasteczka

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do celów opisanych powyżej w sekcji „W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe”.

Kategorie plików cookie

 • Bezwzględnie konieczne - są to pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

 • Analityczne - są to pliki cookie rozpoznające i zliczające liczbę odwiedzających witrynę oraz rozpoznające sposób, w jaki odwiedzający poruszają się po witrynie podczas korzystania z niej.

 • Wszelkie inne ustawione pliki cookie

Zestaw plików cookie

Ściśle konieczne:

 • Nazwa pliku cookie

 • Opis plików cookie

Analityczny:

 • Nazwa pliku cookie

 • Opis pliku cookie itp

Wcześniejsze

Zarządzanie plikami cookies

Możesz także skorzystać z ustawień przeglądarki, aby zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. Nie można zrezygnować z plików cookie, które są absolutnie konieczne, ponieważ wpłynęłoby to na funkcjonalność witryny.

 • Google Chrome

 • Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

 • Safari

 • Opera

Przechowywanie danych

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, zachowamy Twoje dane osobowe związane z dostępem do naszej witryny przez [okres]. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do rozpatrzenia Twojego zapytania.

Rezygnacja i Twoje prawa

Osobom, których dane dotyczą, których dane osobowe są przetwarzane przez WIE w ramach korzystania ze strony internetowej, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, czy WIE przechowuje dane o nich;

 • prawo dostępu do tych danych;

 • prawo do sprostowania niedokładnych danych;

 • prawo do usunięcia danych;

 • prawo do rezygnacji z określonych operacji przetwarzania;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do otrzymania swoich danych w formacie przenośnym;

 • prawo do otrzymania wyjaśnień na temat wszelkich zautomatyzowanych decyzji i / lub profilowania oraz do zakwestionowania tych decyzji w stosownych przypadkach.

Wykonywanie swoich praw

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z:

office@workerinfoexchange.org.uk

Wnioski można składać w dowolnym momencie, a WIE odpowie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Osoby, których dane dotyczą objęte prawem UE, mogą być również uprawnione do wniesienia skarg w związku z przetwarzaniem danych lub rozpatrywaniem wniosków o dostęp do danych do organu nadzorującego ochronę danych w ich kraju zamieszkania. Odpowiednie nazwy i dane kontaktowe organów nadzorczych znajdują się tutaj . Organem ochrony danych w Wielkiej Brytanii jest Information Commissioner's Office (ICO). Jeśli potrzebujesz dalszych informacji o swoich prawach lub chcesz wnieść skargę lub skargę, możesz skontaktować się z ICO tutaj .

Ochrona danych

Chociaż ograniczone dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z witryny internetowej i formularza kontaktowego, zawsze istnieje pewne ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w Internecie. WIE podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z niniejszą Polityką przetwarzanie danych osobowych. Chociaż WIE dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych danych osobowych przesyłanych na stronę internetową. Każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko osoby, której dane dotyczą. WIE wdraża różne środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do posiadanych przez nią danych osobowych. Tam, gdzie jest to możliwe, szyfruje dane, które gromadzi, przesyła i przechowuje.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

The Data Controller
Contac Details
How We Collect Your Personal Data
The Types of Personal Data We May Collect
How we use your personal data
Our Legal Basis for using your personal data
Sharing Your Information
Retention of your personal data
Data Security
Exercising Your Data Protection Rights
Update of this policy
bottom of page