top of page

O nas

Lilian-620x620_edited.jpg

Lilian Edwards jest wiodącym naukowcem w dziedzinie prawa internetowego. Od 1996 roku wykłada prawo technologii informatycznych, prawo handlu elektronicznego, prawo prywatności i prawo internetowe na studiach licencjackich i podyplomowych, a od 1985 roku zajmuje się prawem i sztuczną inteligencją (AI).

Pracowała na Uniwersytecie Strathclyde w latach 1986–1988 i na Uniwersytecie w Edynburgu w latach 1989–2006. W latach 2006–2008 była katedrą prawa internetowego na Uniwersytecie w Southampton, a następnie profesorem prawa internetowego na Uniwersytecie w Sheffield do późna. 2010, kiedy wróciła do Szkocji, aby zostać profesorem e-zarządzania na Uniwersytecie Strathclyde, zachowując jednocześnie bliskie kontakty ze zmienioną nazwą SCRIPT (AHRC Centre) na Uniwersytecie w Edynburgu. Zrezygnowała z tej roli w 2018 roku, aby objąć nową katedrę prawa, innowacji i społeczeństwa na Uniwersytecie w Newcastle. Ma również bliskie powiązania z Oxford Internet Institute.

Jest redaktorem i głównym autorem książki Law, Policy and the Internet, jednego z czołowych podręczników z zakresu prawa internetowego (Hart, 2018). Zdobyła nagrodę Future of Privacy Forum w 2019 roku za najlepszy artykuł („Slave to the Algorithm” z Michaelem Veale) oraz nagrodę za najlepszy artykuł nietechniczny na FAccT * w 2020 roku, dotyczący automatycznego zatrudniania. W 2004 r. Otrzymała nagrodę im. Barbary Wellberry w 2004 r. Za pracę nad prywatnością w Internecie, gdzie wymyśliła pojęcie zaufania do danych, koncepcję, która dziesięć lat później została zaproponowana w prawodawstwie UE. Jest partnerem w Horizon Digital Economy Hub w Nottingham, kierownikiem Alan Turing Institute on Law and AI oraz stypendystą Institute for the Future of Work. W Newcastle jest liderem tematycznym w danych NUCore dla rozporządzenia w sprawie danych. Obecnie posiada stypendia AHRC i Leverhulme Trust. Edwards konsultował się między innymi z Komisją Europejską, OECD i WIPO.

Edwards współprzewodniczy GikII, corocznej serii międzynarodowych warsztatów na temat skrzyżowań prawa, technologii i kultury popularnej.

workerinfoexchange.org-255-James%20Farra

Bama Athreya jest starszym doradcą ds. Równości płci, równości i integracji w Fundacji Laudes.

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie międzynarodowej pracy, płci i integracji społecznej oraz biznesu i praw człowieka. Niedawno ukończyła staż w Open Society Foundations poświęcony pracownikom gospodarki cyfrowej.


Wcześniej pracowała w Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) jako starszy specjalista ds. Pracy, płci i integracji społecznej oraz w Centrum Solidarności, Międzynarodowym Forum Praw Pracy i Fontheim International.

Zaprojektowała i zarządzała projektami badawczymi i wielonarodowymi w Ameryce Łacińskiej, Afryce Subsaharyjskiej i Azji w zakresie pracy platformowej, praw kobiet pracujących, pracy przymusowej i dzieci oraz doskonalenia praktyk etycznych w łańcuchach dostaw. Opracowywała i prowadziła wielostronne inicjatywy z globalnymi korporacjami w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, a także szeroko pracowała i pisała na temat pracy i płci w polityce handlowej i rozwojowej.

Była jednym z członków zarządu założycielskiego Sweatfree Purchasing Consortium, podmiotu obsługującego władze stanowe i miejskie w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły ustawowe lub wykonawcze zobowiązania dotyczące etycznych zamówień. Posiada tytuł doktora Doktorat z antropologii kulturowej na Uniwersytecie Michigan. Prowadzi podcast The Gig Podcast na temat przyszłości pracy.

workerinfoexchange.org-255-James%20Farra

Silkie Carlo jest dyrektorem Big Brother Watch.

Przez całe życie działa na rzecz ochrony wolności obywatelskich, szczególnie w kontekście nowych i powstających technologii.

Pracuje na rzecz ochrony praw w zakresie nadzoru państwowego, technologii policyjnych, dużych zbiorów danych, sztucznej inteligencji i wolności słowa w Internecie.

Zanim dołączyła do Big Brother Watch w styczniu 2018 r., Była starszym doradcą w Liberty, gdzie kierowała programem dotyczącym technologii i praw człowieka oraz wniosła skargę prawną do ustawy o uprawnieniach dochodzeniowych. Wcześniej pracowała dla oficjalnego funduszu obronnego Edwarda Snowdena i zagrożonych sygnalistów.

Silkie jest również trenerem bezpieczeństwa informacji i organizuje Cryptoparty London.

Jest współautorką książki Bezpieczeństwo informacji dla dziennikarzy.

workerinfoexchange.org-255-James%20Farra

Judy Kuszewski dołączyła do Sancroft w 2016 r. I została naszym pierwszym dyrektorem naczelnym w 2017 r. Kieruje zespołem konsultantów i analityków ds. Zrównoważonego rozwoju w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Kariera Judy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej rozpoczęła się dwadzieścia pięć lat temu. Przed dołączeniem do Sancroft, Judy była współzałożycielką Shine, firmy konsultingowej specjalizującej się w strategii zrównoważonego rozwoju, zaangażowaniu interesariuszy, badaniach i publikacjach. Jest doświadczonym moderatorem i ekspertem w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw, przejrzystości i odpowiedzialności. Jej doświadczenie obejmuje sektor energetyczny, spożywczy, wydobywczy i technologiczny.

Wcześniej Judy była dyrektorem ds. Obsługi klienta w londyńskim think tanku i firmie konsultingowej SustainAbility, gdzie kierowała usługami w dziedzinie energii i gospodarki opartej na wiedzy oraz kierowała badaniami i przywództwem w zakresie sprawozdawczości i zaangażowania. W latach 1992-2000 Judy była dyrektorem programów korporacyjnych w Ceres, organizacji pozarządowej zajmującej się zrównoważonym rozwojem biznesu z siedzibą w Bostonie. Podczas swojej pracy w Ceres Judy pracowała nad stworzeniem Global Reporting Initiative i była jej pierwszym dyrektorem projektu.

Judy jest przewodniczącą Global Sustainability Standards Board, niezależnego organu utworzonego przez GRI, odpowiedzialnego za ustalanie akceptowanych na całym świecie standardów raportowania zrównoważonego rozwoju. Judy jest członkiem Komitetu Doradczego ds. Sprawozdawczości i Oceny ONZ ds. Odpowiedzialnych Inwestycji (PRI), organu, który stara się ulepszyć raportowanie i ujawnianie informacji na temat odpowiedzialnych inwestycji z inwestorami, właścicielami aktywów i usługodawcami.

Judy jest obywatelką Stanów Zjednoczonych i studiowała język angielski w Boston College.

bottom of page