top of page

O nas

Prawa cyfrowe są coraz ważniejsze w walce o prawa pracownicze dla pracowników koncertowych, którymi w pracy zarządzają i kontrolują ukryte algorytmy. Nieprzezroczyste zautomatyzowane systemy zarządzania sprzyjają wyzyskowi i dyskryminacji. Ułatwiają nielegalne praktyki w miejscu pracy, w tym niesprawiedliwy przydział pracy, zarządzanie wynikami i zwolnienia.
 

Nasze rozwiązanie ma pomóc pracownikom w dochodzeniu ich praw cyfrowych zgodnie z prawem, aby mogli przejąć kontrolę nad swoimi danymi, mieć pełną przejrzystość tego, w jaki sposób zostali poddani zarządzaniu algorytmicznemu i kwestionować nielegalne lub nieuczciwe decyzje dotyczące zautomatyzowanego zarządzania.

Zrobimy to, wspierając związki zawodowe i oddolne organizacje pracowników w dostępie do ich danych i łączeniu ich z innymi pracownikami poprzez rozwój zaufania (zaufań) do danych. Uzbrojeni w zaawansowane analizy, pracownicy mogą lepiej monitorować swoje warunki pracy i podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji na ulicach, w sądach lub w legislaturze.

bottom of page