top of page

O nas

Wybierz firmę, od której chcesz uzyskać dane

Platformy Gig, takie jak Uber, Bolt, Deliveroo zbierają od Ciebie duże ilości danych, aby monitorować Twoją pracę. Może to obejmować informacje o Twoich podróżach, zarobkach, ocenach, lokalizacjach, stylu jazdy, korzystaniu z aplikacji i nie tylko. Firmy wykorzystują te dane, aby decydować, czy i ile otrzymujesz pracy, ile zarabiasz i czy podlegasz postępowaniu dyscyplinarnemu.

 

Masz prawo do otrzymania kopii tych danych z platform. Firmy muszą również wyjaśnić, dlaczego zbierają te dane, komu je udostępniają, oraz logikę stojącą za automatycznymi decyzjami, które podejmują w Twoim przypadku.

 

W Worker Info Exchange przesyłamy te żądania danych (żądania dostępu do tematu i przeniesienia danych) w Twoim imieniu. Zbieramy te dane, aby wspierać Ciebie i innych pracowników w egzekwowaniu Twoich praw i kwestionowaniu nieuczciwych decyzji.  

 

Gdy składasz do nas wniosek o dane lub udostępniasz nam dane bezpośrednio, możemy wykorzystywać te dane w formie zbiorczej z partnerami badawczymi w celu analizy danych. Naszym celem jest lepsze zrozumienie jakości pracy oferowanej pracownikom, abyśmy mogli opowiadać się za lepszym i sprawiedliwszym traktowaniem.


Nigdy nie sprzedamy Twoich danych ani nie udostępnimy ich w celach komercyjnych, takich jak reklama lub marketing. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak postępujemy z Twoimi danymi, zapoznaj się z pełną polityką dotyczącą żądania danych  lub skontaktuj się z nami pod adresem office@workerinfoexchange.org

bottom of page